Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Integrované stavební a instalační práce


poskytované služby:

Příprava a plánování pozemků;
Zemní práce, včetně kopání stavebních jám, jám, zákopů pro stavbu základů;
Stavba a instalace suterénů, podzemní inženýrské sítě, doprava půdy, zohlednění nakládky, vykládky, územního plánování, demoliční a bourací práce, doprava a odvoz zeminy (sutě, písku, štěrku), dovoz ornice, zhutnění půdy;
Pilířové práce zahrnují instalaci základů pilot, hromádek řízení nebo hromádek potápění;
Kamenné práce se týkají konstrukce stěn, podpěr, oblouků, sloupů, velkých betonových tvárnic;
Betonové a železobetonové práce se týkají výroby betonu a betonové malty, její dopravy, pokládky, bednění, ošetřování betonu, s přihlédnutím k ročnímu období a vytvoření podmínek pro jeho vytvrzení;
Tesařství a truhlářství - jedná se o montáž krokví, oken, dveří, podlah;
Zastřešení spočívá v pokrytí střechy, podkrovních střech atd .;
Fasádní a dokončovací práce jsou spojeny s omítkou, obkladem stěn budov, průmyslovými betonovými podlahami atd .;
Made on
Tilda